Elitfönster

Uppdragsgivare
HelloSwe

Bakgrund
Elitfönster är Sveriges största fönstertillverkare. De tillverkar fönster och fönsterdörrar för såväl småhus som stora byggprojekt. Kundernas behov styr utvecklingen, både av produkter och organisation. De ligger i täten med sitt miljöarbete och har medverkat till de flesta innovationerna i branschen.

Uppdrag
Vi har vidareutvecklat deras webbplats på uppdrag av HelloSwe i samarbete med Elfving.

Lösning
Vi tog över ansvaret för vidareutveckling av en befintlig EpiServer installation där vi skapat system för återförsäljar och kampanjerhantering. Vidare har vi tagit fram en interaktiv fönsterguide och energiräknare, samt administrerar tillfälliga kampanjer.

 

Vad vi har gjort

Webbutveckling
Drift 

Teknisk spec.

CMS – Episerver
JavaScript
HTML
CSS
Flash AS3.0
HTML5 video

Kulturpunkten
Webbdesign, webbutveckling
Nudie Jeans Co
Apputveckling för Facebook
Presentationsapp för INDEA
Responsiv presentationsapp

Weightpoint AB
Magasinsgatan 18A
411 18 Göteborg
info@weightpoint.se
+46 (0) 708-21 76 96