ANALYS LÖNELOTS

Uppdragsgivare
Diskrimineringsombudsmannen (DO)

Bakgrund
DO arbetar mot diskriminering som har samband med kön, könsidentitet eller könsuttryck, etnisk tillhörighet, religion eller annan trosuppfattning, funktionsnedsättning, sexuell läggning och ålder. DO har tagit fram en modell som heter Analys lönelots. Modellen gör det möjligt för företag och organisationer att sätta rättvisa löner baserat på ansvar.

Uppdrag
Vårt uppdrag var att utveckla ett program ifrån modellen Analys lönelots.
Lösning
Genom ett användarvänligt gränssnitt kan användaren kartlägga löner, värdera arbeten, exportera excel-filer och skriva ut tabeller. Programmet är byggt med hjälp av webbteknik. Alla vyer är skrivna i html. Detta ger bra flexibilitet i gränssnitten som användare redan är vana med. De saker som inte går att göra i webbformatet är inprogrammerade direkt i den medföljande webbläsaren. Tekniskt sett är Analys lönelots förberett för att läggas på en server där flera kan arbeta med en och samma arbetsvärdering.
Programmet är gratis och finns att ladda ner här: http://www.do.se/analys-lonelots-datorprogram