CENTRALA ÄLVSTADEN

Bakgrund
Centrala Älvstaden är centrala Göteborg på bägge sidor älven. Under många år har staden utvecklat södra och norra älvstränderna. Nu tar Göteborgs Stad ett helhetsgrepp över området. Mycket kommer att hända i området och ett av de viktigaste målen är att minska det mentala avståndet mellan Hisingen och övriga Göteborg.

Uppdrag
Vi fick förtroendet att tillsammans med reklambyrån Idemark & Lagerwall utveckla Centrala Älvstadens webbplats. Vi satt med i en arbetsgrupp tillsammans med Göteborgs Stad där vi tog fram idé, specifikation och ramverk för projektet. Syftet är att möjliggöra en dialog mellan medborgare och politiker.

Lösning
Vi utvecklade webbsidan för webben och för mobiler. Webbsidan bygger på “interaktiv” HTML5. Användarna kan lägga upp förslag i “Idélådan” och sedan sker en omröstning där förslagen bedöms och erhåller röster. Sidan är även integrerad mot Facebook, Twitter och YouTube.