ELITFÖNSTER

Uppdragsgivare
HelloSwe

Bakgrund
Elitfönster är Sveriges största fönstertillverkare. De tillverkar fönster och fönsterdörrar för såväl småhus som stora byggprojekt. Kundernas behov styr utvecklingen, både av produkter och organisation. De ligger i täten med sitt miljöarbete och har medverkat till de flesta innovationerna i branschen.

Uppdrag
Vi har vidareutvecklat deras webbplats på uppdrag av HelloSwe i samarbete med Elfving.

Lösning
Vi tog över ansvaret för vidareutveckling av en befintlig EpiServer installation där vi skapat system för återförsäljar och kampanjerhantering. Vidare har vi tagit fram en interaktiv fönsterguide och energiräknare, samt administrerar tillfälliga kampanjer.