HALON

Bakgrund
Halon Security har sedan 2002 levererat lösningar inom datasäkerhet och datalagring ”…known for its award-winning e-mail security solutions, which are used by large hosting providers, non-commercial and government organizations, municipalities and companies of all sizes.” Nu ska företaget ta steget över atlanten och första stopp är mässan Hostingcon i Austin, Texas.

Uppdrag
Vi fick uppdraget att ta fram ny grafisk profil och webbplats inför USA-lanseringen. Halons tre huvudprodukter: E-mail Security, Secure Load Balancer och Secure Router skulle framhållas som en tydlig suite. Halons befintliga logotyp skulle inte ritas om utan den grafiska profilen skulle förhålla sig till den.

Utmaning
En viktig del i uppdraget var att förenkla och förtydliga Halons erbjudande. Den tidigare webbplatsen var sprängfylld med teknisk information vilket gjorde den svårnavigerad. Vad kunde vi skala bort och fortfarande kommunicera effektivt?

Lösning
Genom en förstudie undersökte vi konkurrensen och omvärlden. Utifrån detta presenterade vi skissförslag för Halon. Tillsammans gjorde vi ett urval och kom fram till en identitet med fokus på lösningar och som skulle fokusera på resultatet av Halons tjänster snarare än hotbilden utifrån. Vi har tagit fram ett nytt ikonspråk, nya typsnitt, färger och ny grafik och skapat en identitet som utstrålar trygghet, kraft och flexibilitet. Utgångspunkten för grafiken och ikonerna har varit ett pedagogiskt formspråk som understryker Halons intuitiva gränssnitt.

Halon har sedan lanseringen valt att själva arbeta vidare och förändra webbplatsen. Därför hänsivar vi endast till bildspelet ovan för referens.